Home > Aprinti Zagreb (HR) > UVJETI I ODREDBE > Uvjeti naručivanja, poslovanja i korištenja web-mjesta i drugih relevantnih informacija

Uvjeti naručivanja, poslovanja i korištenja web-mjesta i drugih relevantnih informacija

Uvjeti naručivanja, poslovanja i korištenja web-mjesta i drugih relevantnih informacija

1. Opće odredbe - valjanost uvjeta:

a) tiskara.online, aprinti.net, aprinti.eu, aeroprint.si, tap-it.com, aeroprint.online i drugo su web-lokacije u ponudi tvrtke

Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb i robne marke Aero Print

Matičnog registracijskog broja 4929578 i s poreznim brojem HR81981529948 (u daljnjem tekstu: Izvođač).

Izvođač radova je porezni obveznik EU-a s VIES identifikacijskim brojem HR81981529948 i specijalist za izvođenje svih vrsta tiska i stvaranje marketinških materijala i opremu prodajnih mjesta - od tiskanih materijala, naljepnica i etiketa, izrade direktno adresirane pošte, tiskanja kataloga, časopisa i knjiga do izrade ambalaže, naljepnica Tap-it (nalijepi-odlijepi), selotejpa s printom, kutija i omotnica, kao i raznih marketinških materijala te personaliziranih i promotivnih poklona, štambilja, te tiskanih proizvoda za osobnu uporabu (personalizirane šalice, majice i ostali tekstilni proizvodi, foto-knjige, sitni darovi i drugo).

b) Ovi opći uvjeti primjenjuju se na svako korištenje infrastrukture izvođača, poslovanje, narudžbe i dogovaranje poslova na svim web-domenama, pod-domenama, kao i na svim drugim web-mjestima ili metodama naručivanja koje je Izvođač omogućio. Sve ostale odredbe ovog Ugovora vrijede samo ako ih je ugovaratelj pismeno potvrdio. Usmeni dogovori ili ponude ne obvezuju, a isto vrijedi i za eventualne dodatne usmene komunikacije koje su naknadno bile zapisane.

c) Ovi opći uvjeti primjenjuju se na poslovanje s pravnim osobama kao i s drugim organizacijama, uključujući vladu i druge, kao i na poslovanje s fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Prilikom predaje narudžbe Korisnik u cijelosti prihvaća definirane uvjete poslovanja, unatoč mogućim različitim vlastitim uvjetima naručivanja, pri čemu eventualna isporuka ne predstavlja prihvaćanje drugih uvjeta od ovdje navedenih. Sve poslove obavlja isključivo pod uvjetima navedenim u ovom dokumentu. Bilo kakva razmimoilaženja neće se prihvatiti iako ih Izvođač radova možda nije izričito odbio. U slučaju da je zakonom propisano drukčije, minimalni zakonski kriterij primjenjuje se isključivo na osporavani dio uvjeta. Osoblje Izvođača nije ovlašteno ovjeriti posebne dogovore i prilagodbe općih uvjeta. Za takvo je što ovlašten isključivo direktor ili voditelj poslovanja Izvođača. Sve izmjene ovih uvjeta vrijede samo ako su dostavljene u pisanom obliku i pismeno potvrđene od strane Izvođača.


Molimo da pažljivo pročitate uvjete i odredbe prije nego prihvatite bilo koju narudžbu ili nastavite s korištenjem naših web-lokacija i sadržaja. Ukoliko se ne slažete s njima, narudžba nažalost neće biti moguća. Prilikom predaje narudžbe Izvođač smatra da su uvjeti poslovanja, uporabe i nabave poznati i u cijelosti bezuvjetno prihvaćeni.

 

2. Definicije pojmova:

Za potrebe ovih uvjeta, a kako bi se izbjegli nesporazumi, detaljnije ćemo definirati sljedeće nazive i definirati pojmove:

- IZVOĐAČ je Aprinti hub d.o.o. kao što je gore navedeno

- RAČUN je osobni korisnički račun pretplatnika za pristup našem pretplatničkom sustavu koji pretplatnik stječe unosom svoje adrese e-pošte i lozinke;

- KORISNIK je svatko tko koristi usluge i infrastrukturu pružatelja usluge (online ili na drugi način), bez obzira na status narudžbe;

- POSLOVNI NARUČITELJ je svatko tko naručuje usluge ili proizvode Izvođača za potrebe poslovanja, obrta ili druge djelatnosti, bez obzira na pravni status platitelja narudžbe.

- NARUČITELJ je svaka fizička osoba koja ispuni narudžbu koja se ne odnosi primarno na poslovanje ili na profitabilnu djelatnost;

- USLUGA je svaka usluga, uključujući isporuku robe, prilagođena i proizvedena prema uputama Korisnika;

- GRAFIČKA PRIPREMA je tehničko uređivanje, dizajn ili drugi zadatak oblikovanja datoteka s ciljem ažuriranja obrasca ili prilagođavanja uvjetima za tisak;

- REGISTRACIJA je prva prijava i sve ostalo što omogućuje korištenje sustava;

- RADNI DAN ili radno vrijeme - od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, osim za vrijeme službenih blagdana i drugih slobodnih dana, koje Izvođač može odrediti i objaviti na svojim komunikacijskim kanalima. Rok isporuke u tekućem radnom danu je 11.00;

- VRIJEME RADA je vrijeme rada sustava online prodaje, sa ili bez podrške, i ono teče neprekidno 24/7, pri čemu je rok isporuke radnim danima do 11 sati;

- PROBNI OTISAK je digitalni ispis datoteke spremne za tisak, napravljen u skladu s ISO 12647 ili, ako je drugačije određeno, fizički digitalni ispis kalibriranog stroja na materijal sličan konačnom materijalu izvedbe;

- PERSONALIZIRANI PROIZVOD je proizvod posebno izrađen tako da se svaki ispis razlikuje prema posebnoj oznaci, a tu se često se koristi i naziv VARIJABILNI tisak ili print;

- NARUDŽBA je svaka komunikacija Korisnika koja rezultira isporukom usluga ili proizvoda od strane Izvođača, što se smatra ugovornom obvezom bez obzira na način zaključivanja;

- POTVRDA NARUDŽBE je poruka e-pošte koju je poslao Izvođač kada je prihvatio narudžbu;

- PROIZVOD je svaka usluga koja se plaća ili roba koju Izvođač isporučuje Korisniku;

- STRANICA je bilo koja web lokacija ili aplikacija u vlasništvu Izvođača, namijenjena pružanju informacija ili dobivanju narudžbi.

 

3. Registracija i prijava

Preduvjet za naručivanje usluga preko strane Izvođača je trajna ili privremena registracija na web-stranici, što se izvrši unosom potrebnih podataka u za to predviđeni web obrazac. Registracija se završava pritiskom na gumb "Završi registraciju" ili slično. Time Korisnik dobiva pristup nekim sadržajima koji su mu inače nedostupni.

Prijava se vrši svaki put kada posjetite stranicu, unosom adrese e-pošte, korisničkog imena i lozinke koje se koristili za registraciju.

Izvođač zadržava pravo odbiti registraciju ili blokirati pristup i korištenje web-stranice bez navođenja razloga za to i u slučaju kad su svi uvjeti ispunjeni.

Registracijom se smatra i email odgovor na ponudu koju je dostavio Izvođač, što također znači prihvaćanje svih uvjeta poslovanja.

 

4. Komunikacija s korisnicima

Korisnik je dužan, najkasnije u trenutku predaje narudžbe, dostaviti e-mail adresu (adresu svoje e-pošte) kojom se on koristi od trenutka predaje do zaključenja narudžbe. Također je dužan osigurati nesmetan prijam elektronske pošte od strane Izvođača, uključujući modificiranje postavki filtera za neželjenu poštu (SPAM filtera) (Potrebno je da to sredi lokalno i/ili sa svojim pružateljem internetskih usluga). Unesena adresa ostaje važeća za daljnje narudžbe do trenutka otkazivanja ili dok je Korisnik ne promijeni ili deaktivira svoj korisnički račun. Primarna adresa za komunikaciju od strane Izvođača je [email protected], iako Izvođač po potrebi može koristiti i druge domene i adrese.

Izvođač ima (neobvezujuće) pravo, bilo koje poruke - čak i one poruke koje su bitne za ugovorni odnos i pravilnu realizaciju ugovora - slati isključivo putem e-maila. Korisnik se izričito odriče prava da zahtjeva obavijesti ili prosljeđivanje poruka putem telefona, faksa ili mobilne telefonije u obliku SMS poruka, te poštanskih pošiljaka. Također se u slučaju neodgovorene poruke ne može uspješno pozivati na neznanje ako mu je Izvođač poslao poruku na adresu e-pošte navedenu u prvom stavku. Sve poruke Izvođača poslane e-poštom na adresu e-pošte Korisnika navedene u prvom stavku smatrat će se smjesta dostavljenima Korisniku. Izvođač je odgovoran samo za pogreške u prijenosu e-poruka proizašle zbog nepravilnog funkcioniranja njegove web-stranice. U načelu, Izvođač nije dužan obavijestiti Korisnika da je adresa e-pošte iz prvog stavka neispravna, neaktivna ili netočna. Korisniku je dopušteno dostaviti dokaz da nije primio poruku iz razloga koji su izvan njegove kontrole.

 

5. Sklapanje ugovora

Prilikom naručivanja Korisnik najprije odabire proizvod, unosi potrebne podatke u on-line obrazac, provjerava točnost svojih izjava na završnoj stranici i dovršava postupak naručivanja pritiskom na gumb "Zaključi narudžbu". Popunjavanjem narudžbe Korisnik izdaje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora - narudžbe, ali prije svega potvrđuje da je u potpunosti svjestan Izvođačevih uvjeta poslovanja i da ih razumije i prihvaća. Ako je narudžba uspješno predana, Korisnik dobiva potvrdu e-pošte koja potvrđuje primitak narudžbe od Izvođača i daje Korisniku sve potrebne informacije o narudžbi i proizvodu. Ova poruka potvrde još uvijek ne predstavlja prihvaćanje narudžbe Korisnika. Ugovor je sklopljen i obvezujući za pojedine usluge onda kada Izvođač izrijekom prihvati ponudu potvrđivanjem narudžbe ili zaključnim činom, pogotovo pripremom pošte za Korisnika.

Korisnik može narudžbu u pripremnoj fazi, prije podnošenja ili prije zaključne potvrde u svakom času obustaviti zatvaranjem prozora preglednika bez ikakvog troška. Stranica za pregled koja se pojavljuje prije kraja narudžbe omogućuje Korisniku da provjeri točnost podataka koje je unio, a u slučaju pogrešaka pri unosu, ispravit će ih pritiskom na gumb "Promijeni narudžbu" ili slično. Sklapanje ugovora dostupno je samo na slovenskom jeziku. Izvođač sprema narudžbu, šalje Korisniku poruku potvrde narudžbe, a u slučaju gubitka dokumenata, ponovno može Korisniku poslati duplikat, pod uvjetom da to Korisnik zatraži u pisanom obliku i podmiri nastale troškove ili izdatke.

Ako Korisnik kao adresu za isporuku navede pogrešnu adresu, ugovor će se svejedno smatrati zaključenim. Ako Korisnik postupa po ovlaštenju treće osobe, ugovor se sklapa s trećim u slučaju da on podastre punomoć, a Izvođač izričito potvrdi sklapanje ugovora s trećom osobom. U svim drugim slučajevima, navođenje druge adrese dostave je bespredmetno, a Korisnik ostaje solidarno odgovoran.

Izvođač može odbiti narudžbu ili se povući iz već sklopljenog ugovora bez dodatnog vremenskog roka u slučaju da je iz narudžbe vidljivo da je sadržaj pornografskog karaktera ili  da je riječ o politički ekstremističkom, rasističkom ili diskriminirajućem sadržaju, sadržaju koji ugrožava dobrobit djece ili mladih ili sadržaju koji krši Ustav Republike Hrvatske ili druge zakone koji vrijede u EU.

Izvođač također dopušta Korisniku da dostavi narudžbu u "slobodnom obliku" putem e-maila ili putem internetskog obrazac za kontakt. U tom slučaju Izvođač ima pravo na naplatu dodatnih troškova za obradu narudžbe. I u ovom slučaju  Korisnik mora definirati sve potrebne parametre narudžbe, te da pritom prihvaća sve uvjete i obveze kao da je narudžba izvršena preko stranice za narudžbu.

 

6. Cijene i fakturiranje

Cijene usluga koje pruža Izvođač prikazane su u informacijama koje se nalaze na web-stranici Izvođača, te u pregledu narudžbe prije njezina zaključenja, a navedene su i u potvrdi narudžbe te u eventualnom pismenom dogovoru oko izmjena i dopuna ugovora, te su vidljive i iz važećeg cjenika koji vrijedi u trenutku naručivanja određene usluge ili proizvoda ili na drugi način dostavljene ponude u pisanom obliku. Ove cijene ne uključuju PDV, osim ako nije drugačije određeno, isto vrijedi i za troškove pakiranja, prijevoza i poštarine, osim ako nije drugačije naznačeno prilikom prihvaćanja ugovora.

Za sve isporuke izvan Republike Hrvatske (ili EU) - ukoliko nije drugačije navedeno u pisanom obliku - cijene ne uključuju poreze, davanja i carine. Sve navedene cijene primjenjuju se isključivo ako se sadržaj narudžbe nakon sklapanja ugovora i predaje datoteka ne mijenjaju. Troškovi koji proizlaze iz naknadnih promjena na zahtjev Korisnika naplaćuju se posebno. Troškovi isporuke uključuju trošak jednokratne pošiljke na jednu adresu koju je naveo Korisnik, osim ako nije drugačije navedeno u pisanom obliku (zajedničke isporuke, isporuke na više adresa).

Izvođač šalje račune isključivo putem e-maila, koji su u potpunosti važeći i jednakovrijedni papirnatima. Svojom narudžbom Korisnik pristaje na ovaj način dostave računa. Papirni račun nije obvezan i može se izdati na poseban zahtjev Korisnika, pri čemu Izvođač može naplatiti dodatne troškove. Račun ne predstavlja uvjet za dospijeće. Ako je dogovoreno, kao što je to običaj, plaćanje unaprijed, to se mora učiniti najkasnije tri dana od primitka potvrde narudžbe. Računi s odgodom plaćanja moraju se podmiriti odmah nakon njihova izdavanja ili prije datuma dospijeća i u cijelosti.

Korisnik sam određuje pojedinosti o plaćanju, isporuci i izvršenju ugovora odabirom načina plaćanja i dostave. Plaćanja se mogu izvršiti kriptovalutom, kreditnom karticom, po predračunu ili putem Paypala, a neke vrste plaćanja dostupne su samo po posebnom zahtjevu te će biti obavljene ručno. Rokovi isporuke navedeni u ponudi / potvrdi narudžbe odgovaraju određenom planskom stanju i neobvezujuće su, informativne prirode. Isporuke izvan Slovenije podliježu posebnom dogovoru.

Izvođač ima pravo, unatoč različitim uputama Korisnika, isplatom prvo podmiriti starija dugovanja, te obavijestiti Korisnika o ovom načinu obračuna. Ako su troškovi i kamate već nastali, Izvođač ima pravo da od uplate prvo namiri troškove, zatim kamate i na kraju glavno potraživanje.

Plaćanje se smatra izvršenim samo u slučaju kada Izvođač može raspolagati uplaćenim iznosom. Ako su Izvođaču poznate okolnosti koje dovode u pitanje solventnost Korisnika (npr. obustava isplata, blokada sredstava na računu, odbijeno kartično poslovanje), izvođač ima pravo računati da je cijeli preostali dug dospio, čak i ako je prethodno primio ratu uplate. U tome slučaju Izvođač također ima pravo zatražiti avansna plaćanja ili osiguranje. U slučaju odbijanja kredita ili zaduženja, Korisnik mora Izvođaču nadoknaditi troškove koje naplaćuje izvršna banka, osim ako je Korisnik za to odgovoran.

U slučaju da Korisnik otkaže narudžbu u skladu s člankom 7. i kada je moguće narudžbu poslati kao paket, Korisnik snosi troškove povratne pošiljke samo u slučaju:

- da isporučena roba odgovara naručenoj cijeni i cijena artikla koji se šalje natrag ne prelazi 50 EUR,

- da u slučaju više cijene narudžbe Korisnik u vrijeme otkaza još nije drukčije ispunio svoju obvezu ili dogovorio djelomičnu uplatu.

U suprotnom Korisnik ne snosi troškove, povratno slanje je za Korisnika besplatno.

 

7. Priznavanje prava na povlačenje iz ugovora

Korisnik ima pravo povući se iz ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u vezi s ugovorima na daljinu. Ako fizička osoba kupi robu kao poslovni naručitelj, odnosno u okviru obavljanja svoje profesionalne ili profitabilne djelatnosti, nema pravo odustati od ugovora.

Detaljnije informacije za fizičke osobe objavljene su u dokumentu "Pravo na povlačenje".

Naručitelj - potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana. Otkazni rok istječe u roku od 14 dana od datuma kada je naručitelj fizički došao u posjed naručene robe ili kad ga je u njegovo ime podigla treća osoba, koja nije prijevoznik, a koju je naručitelj ovlastio za tu svrhu.

Da bi ostvario pravo na odustajanje, naručitelj mora nedvosmislenom izjavom obavijestiti Izvođača o svojoj odluci o povlačenju iz ugovora (na primjer, pismom poslanim redovnom ili elektroničkom poštom). U tu svrhu naručitelj može opcionalno koristiti obrazac za odustajanje od ugovora koji je dostupan na kraju ovih općih uvjeta poslovanja. Kako bi se uzeo u obzir rok za odustajanje od ugovora, dovoljno je da se obavijest o ostvarivanju prava naručitelja na povlačenje iz ugovora pošalje prije isteka roka za odustajanje od ovog ugovora.

Učinci povlačenja iz ugovora: Ako naručitelj odustane od ovog ugovora, Izvođač je dužan, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma primitka obavijesti o povlačenju iz ovog ugovora, vrati sve primljene uplate, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostava, za slučaj da odabrana vrsta nije najpovoljnija koju nudi tvrtka u standardnom obliku isporuke). Takvu nadoknadu izvršava tvrtka koristeći isti platni instrument koji je korišten za izvršenje prvobitne transakcije uplate, osim ako je izričito dogovoreno drugačije; Ni u kom naručitelj ne snosi dodatne troškove zbog ove nadoknade. Tvrtka Izvođača može pričekati s povratom uplate sve dok ne primi natrag poslanu robu ili dok naručitelj ne pošalje dokaz da poslao robu natrag, ovisno o tome što se od toga prije dogodi.

Naručitelj vraća ili isporučuje robu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je naručitelj obavijestio tvrtku Izvođača o povlačenju iz ugovora. Rok je ispoštovan ako naručitelj pošalje robu natrag prije isteka razdoblja od 14 dana. Za stvari koje se mogu poslati kao paket Izvođač snosi rizik povratnog slanja. Kao naručitelj snosi troškove vraćanja stvari kada ih se može poslati kao paket. Stvari koje se ne mogu poslati kao paket preuzimaju se od naručitelja o trošku Izvođača.

Naručitelj je odgovoran samo za manju vrijednost robe, zbog rukovanja robom, što nije nužno potrebno za određivanje njezine prirode, karakteristika ili djelovanja. Ako naručitelj ne vrati pošiljku u nepromijenjenom stanju, u cijelosti, nego samo djelomično ili u lošijem stanju, dužan je podmiriti troškove prema cjeniku usluga Izvođača u roku od 30 dana od dana slanja izjave o povlačenju iz ugovora.

Iznimke od prava na povlačenje: Korisnik neće imati pravo odustati od narudžbe u slučaju  robe koja nije unaprijed izrađena, već se proizvodi u skladu s preciznim uputama naručitelja i na temelju osobnog izbora ili odluke naručitelja u slučajevima u kojima je očigledno prilagođena njegovim osobnim potrebama ili ako roba ovisno o svojoj kvaliteti nije prikladna za povratnu dostavu, ako se lako može u kraćem roku pokvariti ili ako je prekoračen rok uporabe.

 

8. Rokovi isporuke i proizvodnje

Uvjeti isporuke ili rokovi koji se mogu dogovoriti kao obvezujući ili neobvezujući moraju biti dogovoreni u pisanom obliku. Vrijeme izrade / isporuke obračunava se isključivo tijekom radnih dana. Tako dogovoreni rokovi vrijede samo za isporuke u Republici Hrvatskoj i nisu fiksni (tj. ne smatraju se sastavnim dijelovima ugovora). Ako je ispunjenje narudžbe u određenom roku izričito dogovoreno kao ključan element ugovora, taj rok mora biti izričito naznačen i dogovoren od strane Izvođača kao takav. Rokovi su u pravilu samo indikativni podaci o planiranom datumu izrade. Rok za dovršetak narudžbe počinje teći nakon primitka narudžbe radnim danom u kojem do 11.00 sati Izvođač dobiva sve podatke i prijedloge (odgovarajuće pripremljene grafičke datoteke) potrebne za izradu. Ako Korisnik odabere avansno plaćanje (bankovni transfer) kao oblik plaćanja, narudžba će se početi obrađivati ​​tek nakon primitka uplate, čime se također modificira početak roka izrade i vrijeme isporuke. Svaka izmjena ključnih elemenata za provedbu znači novi početak vremena za krajnji rok za provedbu.

U vrijeme izrade i isporuke uračunavaju se samo radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, izuzevši slobodne dane. Isporuka se smatra pravovremenom ako roba napusti proizvodni pogon prije isteka roka isporuke ili je Korisniku pravodobno dostavljena obavijest o mogućem preuzimanju. Uvjet za poštivanje roka isporuke je pravovremeno i ispravno ispunjenje obveza Korisnika. Ako izvođač ne poštuje dogovoreno vrijeme isporuke, Korisnik mu mora dostaviti odgovarajući dodatni rok u pisanom obliku. Ako Izvođač ne ispuni obvezu u dodatnom roku, Korisnik se može povući iz ugovora. Izvođač neće biti odgovoran za kašnjenje u izradi i isporuci uzrokovano višom silom ili zbog događaja koji znatno ometaju ili onemogućavaju isporuku (posebice štrajk, veći kvar, uklanjanje s posla, odredbe državnih tijela i druge nepredviđene prepreke), a nisu nastali njegovom krivnjom i znatno utječu na izradu ili isporuku narudžbe, čak i nastanu kod dobavljača. Za vrijeme trajanja navedenih prepreka i za vrijeme potrebno za pokretanje, Izvođač ima pravo odgoditi isporuku posla ili, u slučaju neispunjenog posla,  povući se djelomično ili u cijelosti iz ugovora. Ako gore navedene okolnosti ne dopuštaju izvršenje usluge, Izvođač je oslobođen obveze da je izvrši. Izvođač mora odmah obavijestiti Korisnika o preprekama.

Prilikom predaje narudžbe Korisnik određuje i način preuzimanja narudžbe. U slučaju osobnog preuzimanja Korisnik se obvezuje preuzeti narudžbu u roku od najviše 5 radnih dana nakon slanja poruke o preuzimanju. U protivnome mu Izvođač može naplatiti troškove skladištenja u skladu s ovim uvjetima i važećim cjenikom. Trideset dana nakon nepreuzimanja narudžbe Izvođač ima pravo robu uništiti i teretiti Korisnika za sve nastale troškove.

Ako je Korisnik tvrtka ili pravna osoba javnog prava, primjenjuju se i sljedeće odredbe:

a) ako je dogovoreno otpremanje proizvoda, vrijeme i rokovi isporuke za trenutak isporuke proizvoda moraju biti dodijeljeni špediteru, prijevozniku ili trećoj osobi zaduženoj za transport;

b) ako Izvođač kasni sa završetkom posla zbog više sile ili zbog događaja koji izvođačevo ispunjenje obveze znatno otežavaju ili onemogućavaju na dulji vremenski period - posebice, smetnje u radu bilo koje vrste, poteškoće u opskrbi materijalom ili energijom, kašnjenje u prijevozu, štrajkovi, zakonske zabrane poslovanja, vladine naredbe ili neisporučene, nepravilne ili nepravovremene isporuke od strane dobavljača za koje izvođač nije odgovoran - Izvođač neće odgovarati za navedeno kašnjenje; ukoliko ovi događaji čine isporuku ili ispunjenje znatnom težim ili nemogućim, a samo su privremene prirode, Izvođač ima pravo odgoditi izvršenje naručenog posla za vrijeme trajanja prepreke, što će uključivati i odgovarajuće pripremno vrijeme (za ponovno pokretanje posla); u slučaju prepreka koje nisu samo privremenog karaktera, Izvođač ima pravo povući se u cijelosti ili djelomično iz neispunjenog dijela ugovora; Potraju li navedene prepreke dulje od dva mjeseca, Korisnik ima pravo nakon odgovarajućeg dodatnog roka odustati od još neispunjenog dijela ugovora.

Kako bi Izvođač mogao ispoštovati rokove ispunjenja, potrebno je također i da Korisnik u potpunosti i pravilno surađuje i izvršava potrebne radnje, kao što je uplata dogovorenog iznosa ili, prilikom plaćanja kreditnom karticom, autorizacija plaćanja od strane tvrtke pružatelja usluga kartičnog plaćanja; osim u iznimnim slučajevima kad je dogovorena odgoda plaćanja.

 

9. Prijenos odgovornosti i rizika

Ako je Korisnik gospodarski subjekt u smislu članka 13. Zakona o obaveznim odnosima (slovenski: Obligacijski zakonik, OZ), odgovornost za slučajno uništenje ili propadanje stvari prelazi na Korisnika kada Izvođač dostavi narudžbu osobi koja je određena za otpremu (pri čemu se računa vrijeme početka utovara). To se primjenjuje bez obzira tko snosi troškove isporuke, čak i ako isporuku obavljaju radnici ili ugovorni partneri Izvođača. Ako je roba spremna za otpremu i ako dođe do kašnjenja u otpremi ili preuzimanju robe iz razloga koji su izvan kontrole Izvođača, odgovornosni rizik od slučajnog uništenja ili propadanja stvari u komercijalnim ugovorima u smislu članka 13. OZ-a prenosi se na Korisnika, u času kada on primi obavijest da je roba spremna za otpremu. Ako Korisnik nije gospodarski subjekt u smislu članka 13. OZ-a, rizik odgovornosti za slučajno uništenje ili propadanje stvari prelazi na Korisnika tek prilikom isporuke robe Korisniku. Rizik od slučajnog uništenja ili propadanja robe prelazi na Korisnika i u slučaju da roba stigne sa zakašnjelim prijemom.

Na zahtjev Korisnika i na njegov trošak Izvođač može izvršiti osiguranje robe protiv oštećenja koja se mogu osigurati. Možda  Ako se pošiljka vrati jer se nije mogla dostaviti, Izvođač nije dužan čuvati robu za Korisnika, osim u slučaju da Korisnik ne snosi odgovornost za neuspjelu dostavu. U tom slučaju, Izvođač ima pravo da, nakon što je provjerio ispravnost pošiljke obavijesti Korisnika i nakon što je istekao rok za preuzimanje robu uništi čime se Izvođač ne odriče prava na potraživanje plaćanja. Rizik odgovornosti za privremeno skladištenje je na strani Korisnika.

Ako je kupac potrošač u smislu točke 1 (2). Čl. Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot-1), odgovornost za rizik slučajnog uništenja ili slučajnog propadanja stvari prelazi na Korisnika tek u času predaje pošiljke. Jednako vrijedi i kada Korisnik kasni s preuzimanjem. Izvođač također ima pravo izvršiti djelomične isporuke u slučajevima kad

- Korisniku može pogodovati djelomična isporuka,

- kad je osigurana isporuka preostalog dijela narudžbe i

- ako Korisnik pritom neće snositi znatno veće troškove ili dodatne troškove (osim da u tom slučaju Izvođač izjavi da je voljan pokriti veće troškove ili gore navedene dodatne troškove).

 

10. Opis usluga i tehničkih karakteristika provedbe

Opis usluga za izvršenje proizvoda naveden je u sažetku narudžbe i svim pisanim dodacima. Pritom se trebaju uzeti u obzir tehničke karakteristike proizvodnje, koje su sljedeće:

- tisak se izvodi na kalibriranim strojevima prema standardima koje je definirao Forschungsinstitut der Grafischen Industrie (FOGRA) u skladu s ISO standardom 12647. Moguća su manja odstupanja boja, koja mogu biti posljedica sastava materijala, površinske obrade materijala, procesa dorade, te okolišnih i drugih utjecaja. Ako je savršena usklađenost boja od velike važnosti, preporučujemo da se naruči probni ispis (uz nadoplatu). Bez probnog ispisa nismo u mogućnosti uvažiti reklamacije na odstupanja boje;

- kod rezanja i dorade malih formata (tiskani materijal i naljepnice do formata a3) moguće je odstupanje od veličine, rezova, savijanja ili preklapanja, do 1,5 mm. Za ispise velikog formata (plakati, ploče, postolja, ambalaža) moguća su odstupanja do 3 mm. Za giga-formate (presvlačenje zgrada, table kojima je dulja stranica dulja od 2 metra, jumbo plakati, tiskovine-materijali iz više dijelova) moguće je odstupanje do 6 mm;

- usprkos uporabi standardiziranih materijala, povremeno dolazi do promjene dobavljača i razlika u opskrbi, tako da su moguće manje varijacije u vrsti materijala. Određene materijale koji su izvan serijske ponude Izvođač može bez upozorenja zamijeniti s prikladnim materijalom iz zaliha, pri čemu se tehničke karakteristike materijala znatnije ne mijenjaju (konačni izgled, vrsta materijala i premaza, svojstva i dodir);

- U slučaju da se vrši tisak ili dotisak  na materijal koji je prema vlastitom zahtjevu dostavio Korisnik, a Izvođač ga prihvatio, Izvođač za to ne preuzima nikakvu odgovornost, a Korisnik to prihvaća na vlastitu odgovornost i unaprijed se odriče svih mogućih zahtjeva za naknadu štete, pa i u slučaju da prilikom tiska nisu postignuti očekivani rezultati, ako se materijal oštetio ili se uništio. Pritom Korisnik nije obvezan pokriti eventualno nastalu štetu Izvođaču.

Ako Korisnik želi veću preciznost, mora o tome upozoriti prilikom naručivanja tiska (uz mogući dodatni trošak). U protivnom Izvođač ne snosi nikakvu odgovornost za odstupanja.

 

11. Podaci za tisak i dužnost pregleda i arhiviranja

Izvođač osigurava ispis / izvršenje narudžbe na temelju konačnih datoteka / podataka Korisnika. Prilikom naručivanja grafičke pripreme ili popravaka, Korisnik je dužan zatražiti i provjeriti konačni elektronički ispis narudžbe ili probni otisak na papiru. Smatra se da Korisnik preuzima punu odgovornost za ispravnost sadržaja i odriče se prava na reklamaciju sadržaja i forme. Materijalni nedostaci i manjkavosti koji su pronađeni nakon prijenosa datoteke za ispis ili nakon potvrde elektroničke verzije ili probnog ispisa, idu isključivo na teret Korisnika i naplaćuju se prema trenutnoj fazi narudžbe. Ako datoteke nisu pripremljene u skladu s propisanim standardima, Izvođač ne preuzima odgovornost za moguća odstupanja i pogreške.

Osiguravanje adekvatnih datoteka za tisak je obveza Korisnika. Ako Korisnik dostavi vlastite datoteke za tisak, one moraju biti pripremljene u skladu s uputama objavljenim na web-stranicama i u skladu s općim standardima (PDF s oznakama za izrezivanje i s dodatkom za boju pohranjenom u x1a standardu za običan ispis u boji, te u standardu x3 za posebne boje i ostalo; ili, iznimno, kao što je navedeno na zasebnoj web stranici prema vrsti proizvoda koji želite. Točne specifikacije i profili boja također su definirani na stranici podrške Izvođača www.aprinti.net). Ako podaci za tisak nisu poslani u modelu CMYK ili u traženom formatu, Izvođač ih može konvertirati. Naravno, pri konvertiranju formata, RGB podataka ili ICC profila boja, može doći do odstupanja od izvornika u sadržaju i bojama. Za takva odstupanja isključivo je odgovoran Korisnik. Ako Korisnik prenosi podatke za ispis u nekom drugom formatu ili modelu, a ne u navedenim standardima, on se izričito slaže da sam snosi rizik konvertiranja.

Izradu datoteka može osigurati i Izvođač, uz poseban dogovor. Pritom on zadržava pravo, a ne obvezu, samostalno obavljati potrebne pripremne radnje ili ispravke po vlastitom nahođenju, bez savjetovanja s Korisnikom ako smatra da je to u poslovnom interesu klijenta ili da doprinosi pridržavanju krajnjeg roka izvršenja. Sve možda potrebne popravke zaračunava Izvođač u skladu s uvjetima  i cjenikom, ali do najviše 10% od vrijednosti narudžbe i ne manje od 7 eur + PDV (četvrt vrijednosti radnog sata grafičke pripreme).

Ako Korisnik naruči i grafičku pripremu / dizajn, komunikacija se općenito provodi putem e-maila. Prije izrade / ispisa Korisnik može zatražiti elektronički pregled konačne verzije (besplatno) ili probni ispis (uz doplatu). Autorska prava i prava na korištenje izvorne datoteke ostaju vlasništvo Izvođača, a Korisnik ih može otkupiti za određenu naknadu. U svakom slučaju, prije izrade Izvođač preporučuje naručivanje probnog ispisa, koji se naplaćuje prema važećem cjeniku. Rok izradbe počinje teći nakon pismene potvrde elektroničkog pregleda ili probnog ispisa. Bez pismene potvrde probnog ispisa nije moguće podnijeti reklamacije na odstupanja boje ili drugih vizualnih odstupanja, jer prikaz na ekranu nije vjerodostojan.

Korisnik je dužan arhivirati datoteke. Izvođač ih može arhivirati isključivo ako postoji takav dogovor   ili ako je Korisnik naručio arhiviranje kao dodatnu uslugu.

12. Probni ispisi

Korisnik može naručiti izvedbu elektroničkog probnog ispisa (PDF) ili fizički probni ispis uz dodatnu naknadu. U oba slučaja to je aproksimacija kasnijeg otiska, budući da ne mora nužno biti načinjena na identičnom materijalu, već daje najvjerodostojniji prikaz potencijalnog izgleda proizvoda. Probni ispis Korisnik može preuzeti osobno od Izvođača ili ga može primiti poštom. Rok izradbe u tom slučaju počinje kada Korisnik potvrdi ispravnost probnog ispisa. Ako Korisnik odbije probni ispis, mora dostaviti korigiranu datoteku kako bi se postupak ponovio (uz nadoplatu).

13. Garancija / jamstvo / reklamacije

Ako je Korisnik fizička osoba - potrošač, vrijede zakonske odredbe  o jamstvu ZVPot-1. Korisnik može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne pogreške ako obavijesti Izvršitelja o pogrešci u roku od dva mjeseca od datuma kada je greška otkrivena. Korisnik mora detaljno opisati grešku u poruci o pogrešci i dopustiti Izvođaču da pregleda stavku. Ako greške postoje samo na nekoj dostavljenoj robi, Korisnik ne može reklamirati svu robu.

Ako je Korisnik tvrtka ili pravna osoba javnog prava, jamstveni zahtjevi povezani s očitim materijalnim nedostacima  isporučene robe prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik nije o tome ne obavijestio Izvođača u roku od osam dana nakon primitka robe ili, u slučaju poslovnog Korisnika, odmah kad je isto opazio, a ne kasnije od 8 dana.

Korisnikovi jamstveni zahtjevi zbog skrivenih materijalnih nedostataka isporučene robe prestat će vrijediti ako Korisnik o tome ne obavijesti Izvođača najkasnije u roku od osam dana otkada je uočio pogrešku ili, u slučaju poslovnog Korisnika, odmah kada je primijeti, ali najkasnije u roku od 8 dana.

Pravovremena dostava poruke o pogrešci s detaljnim opisom pogreške i priloženim dokazom (npr. fotografija nedostataka) dovoljna je za ostvarivanje prava na reklamaciju. Obavijest o pogrešci ili pritužbi mora biti poslana u pisanom obliku, e-poštom ili običnom poštom ili  putem obrasca objavljenog na kraju ovih uvjeta.

Za poslovne Korisnike također vrijede sljedeći uvjeti:

- Upućivanje na materijalnu pogrešku ne može se izvršiti u slučaju neznatnih odstupanja od dogovorene kvalitete (u skladu s tržišnim profesionalnim standardima) ili u slučaju odstupanja s minimalnim utjecajem na upotrebljivost. Ovdje se isključuju također i sve u opisu proizvoda ili u uvjetima navedene tolerancije, koje su uobičajene u ovoj industriji;

- Obveza klijenta sukladno članku 461. OZ-a da odmah pregleda dostavljenu robu i prijavi pogreške ostaje nepromijenjena;

- Izvođač ima pravo, u svrhu alternativnog ispunjenja dogovora, poboljšati ili isporučiti novu robu po svom izboru;

- U slučaju da je Korisnik zbog nepotpunog ispunjenja dogovora u očekivanom roku ostao oštećen, Izvođač ograničava svoju odgovornost do  maksimalne vrijednost narudžbe ili odustaje od dijela ili ukupnog iznosa zahtjeva za plaćanje. Ostali zahtjevi kakve god vrste isključeni su. Gubitak dobiti ili drugi financijski gubitak poslovnog naručitelja posebno je isključen. To vrijedi i za sve potencijalne gubitke koje mogu pojedinačno prouzročiti zaposlenici, predstavnici i zastupnici Izvođača.

Za sve se ostalo primjenjuju odredbe članka 468. stavaka 2. i 3. OZ-a o zahtjevima za naknadu štete.

Izvođač jasno ukazuje na činjenicu da su uobičajene tolerancije u industriji, koje su prikazane u opisu proizvoda, dogovorena kvaliteta, te stoga u okviru tih tolerancija ne može biti stvarne pogreške. Ako samo neke stvari od isporučene robe imaju grešku, Korisnik ne može tražiti pravo na reklamaciju svih stvari. Prava Korisnika koji je pravodobno obavijestio davatelja usluge o pogrešci, prestaju nakon jedne godine računajući od dana slanja obavijesti.

Korisnik pristaje na moguća uobičajena odstupanja u maksimalnom iznosu do 10% naručene narudžbe. Zaračunava se stvarna isporučena količina prema neproporcionalnim parametrima izračuna Izvođača. U slučaju zahtjeva za apsolutnom preciznošću narudžbe, cijena se može povećati do 10%. Izvođač nije odgovoran za pogreške do kojih je došlo jer se Korisnik nije pridržavao uputa i uvjeta za pripremu i isporuku narudžbe za tisak. To posebno vrijedi za tiskarske proizvode nastale na temelju neispravnih datoteka ili podataka, RGB modela boja ili prilikom kojih su upotrebljena slova koja nisu umetnuta. Manji nedostaci ne mogu biti predmet reklamacije. Materijalna odgovornost Izvođača ograničena je na maksimalnu vrijednost ugovora ili na otpust potraživanja do izvršenja plaćanja.

Prigovore rješava komisija u roku od najviše 8 dana nakon primitka. Ako komisija zaključi da je reklamacija neopravdana ili podnesena nakon isteka roka, o na će biti odbijena i Korisnik će biti obvezan platiti nastale troškove u skladu s ovim uvjetima (članak 18.).

14. Izvođačevo ispunjenje dužnosti

Dužnosti koje Izvođač treba ispuniti navedene su u informacijama koje se nalaze na internetskim stranicama Izvođača, na početnim stranicama i u pisanim porukama prije zaključenja narudžbe i u potvrdi narudžbe, te u mogućim dogovorima izmjena i dopuna ugovora. Svaka naknadna izmjena i dopuna moguća je samo ako je podnesena u pisanom obliku. Dakle, svaka želja Korisnika nakon promjene smatra se novom ponudom Izvođaču, koja ukida prvobitnu narudžbu ugovora. Izvođač nije obvezan prihvatiti ponudu Korisnika.

 

15. Vlasništvo, arhiviranje, autorsko pravo; materijalna i autorska prava u pogledu grafičke pripreme

Mediji za print i drugi materijali za izvedbu koje izradi i iskoristi Izvođač za izradu konačnog proizvoda ostaju u njegovom posjedu. Digitalne podatke i druge stavke potrebne za ponovnu uporabu, kao i poluproizvode i gotove proizvode Izvođač po isteku roka isporuke ne čuva niti ih šalje Korisnicima. Samo je uz izričiti dogovor moguće zahtijevati da se smjesta unište,  u slučaju osjetljivih materijala.

Izvođač izrađuje proizvode isključivo na temelju sadržajnih uputa Korisnika u dostavljenim podacima za tisak. Izvođač nema nikakav utjecaj na sadržaj tiskarskih proizvoda. Korisnik osigurava da ima sva prava na korištenje, prijenos ili objavljivanje prenesenih podataka, a pogotovo tekstova i slika. Korisnik sam jamči da ne krši prava trećih osoba i da tiskani sadržaj ne predstavlja kršenje zakona Republike Slovenije ili EU. Korisnik u potpunosti oslobađa Izvođača bilo kakve odgovornosti ako je na temelju prenesenih podataka pokrenut postupak protiv Izvođača zbog kršenja prava trećih osoba, a osobito zbog kršenja autorskih prava.

U slučaju grafičke pripreme materijala za tisak, uključujući adaptacije, mutacije, rekonstrukcije ili druge varijacije već postojećih materijala, Korisnik će te radove platiti s obzirom na vrijeme potrebno da se oni dovrše, a u skladu s važećim cjenikom. Ova uplata ne uključuje kupnju bilo kakvih autorskih prava ili materijalnih prava novog proizvoda, već pokriva samo troškove pripreme jednokratnog ispisa od strane Izvođača. Sva prava ostaju vlasništvo Izvođača. Svako drugo korištenje datoteka podliježe dodatnom dogovoru i plaćanju, a mora biti u podastrto pisanom obliku. Izvođač će Korisniku pokazati oglednu elektroničku verziju kao dokaz o pruženoj usluzi. Elektroničke verzije za tisak podliježu dodatnom trošku, koji je s obzirom na jednokratnu ili na trajnu uporabu (različite vrste prava). Korisnik nema prava na izvorne datoteke, ali može zahtijevati njihovo brisanje ili otkup.

 

16. Zadržavanje vlasničkih prava

Izvođač zadržava vlasnička prava nad isporučenim stvarima tako dugo dok mu nisu plaćena sva potraživanja iz predmetnog ugovora. Ako je Korisnik gospodarski subjekt, tada Izvođač zadržava vlasnička prava nad isporučenim stvarima tako dugo dok ne budu plaćena sva njegova potraživanja iz poslovnog odnosa. Ako je Korisnik gospodarski subjekt, ima pravo predmetnu stvar prodati trećim osobama samo ako Izvođaču unaprijed doznači sva sredstva koja će otuđenjem stvari ostvariti (uključujući iznos PDV-a), a Izvođač doznaku prihvati. Korisnik ima pravo povratiti ova potraživanja i nakon ustupanja. Pravo Izvođača da sam utjeruje potraživanja ovime ostaje netaknuto. Izvođač se obvezuje da svoja potraživanja neće utjerivati dokle god Korisnik ispunjava svoje obveze plaćanja iznosa prispjelih na naplatu, dok ne kasni s plaćanjem, ne podnese prijedlog za uvođenje prisilne naplate ili za stečaj te kad ne postoji opasnost od nastanka platne nesposobnosti. U suprotnom, Izvođač može zahtijevati od poslovnog Korisnika da mu dostavi popis odstupljenih potraživanja i dužnika iz tih potraživanja, sve podatke potrebne za utjerivanje duga, te izruči sve potrebne priloge, a dužnike obavijesti o odstupanju potraživanja. Ako poslovni Korisnik kasni s plaćanjem, Izvođač može otkazati suglasnost danu za utjerivanje. Izvođač se obvezuje da će, na Korisnikov zahtjev, odustati od osiguranine na koju ima pravo. Ukoliko pak njezin cjelokupan iznos za 25 % prelazi iznos osiguranih potraživanja, tada Izvođač ima pravo odabira takvog osiguranja. U slučaju kršenja ugovora, a naročito u slučaju kad Korisnik ne plaća, Izvođač smije oduzeti robu ili za proteklo razdoblje zaračunati naknadu za njezino korištenje. Korisnik se obvezuje vratiti robu. Oduzimanje robe ne predstavlja odustajanje od ugovora, osim ako to Izvođač izričito ne navede.

 

17. Valuta dospijeća plaćanja, pravo na prijeboj i retencijsko pravo

Osim ako nije drugačije navedeno u prijemu ili potvrdi narudžbe, konačna bruto cijena narudžbe bit će plaćena odmah nakon sklapanja ugovora (po primitku potvrde narudžbe). Troškove uplate snosi Korisnik. Korisnik može kompenzirati potraživanje samo u slučaju nespornih  i pravomoćno uspostavljenih potraživanja. Kreditor ima retencijsko pravo samo ako njegov suprotni zahtjev proizlazi iz istog pravnog odnosa. Osim u slučaju članka 417. OZ-a, Korisnik može prenijeti zahtjeve iz ovog ugovora trećim osobama samo uz prethodnu pisanu suglasnost Izvođača.

18. Paušalne naknade

Ugovorne će se strane dogovoriti o paušalnim naknadama za naknadu štete (Paušalne naknade) koja je nastala Izvođaču u sljedećim slučajevima:

 1. nakon određivanja novog roka Izvođač, zbog naručiteljeve nesuradnje (posebno ako Korisnik ne dostavi odgovarajuće datoteke koje nemaju pogreške), odustane od ugovora;
 2. Izvođač će, nakon određivanja novog roka, a zbog naručiteljeva kašnjenja s plaćanjem, pravovaljano odustane od Ugovora, sukladno članku 470 OZ (Obligacijskog Zakona -Zakon o obveznim odnosnima, Zakon o dužničko-vjerovničkim odnosima);
 3. Izvođač odustane od ugovora bez određivanja dodatnog roka temeljem posljednjeg stavka članka 5 ovih uvjeta  (u slučaju nedozvoljenih sadržaja);
 4. Izvođač, zbog nekog drugog razloga za kojeg je odgovoran naručitelj, ima pravo raskinuti Ugovor, i to mu valjano izjavi (obznani) prije isporuke;
 5. Korisnik otkaže svoju narudžbu, a da ne postoji pravo Korisnika za raskidanje Ugovora (npr. pravo odustajanja kod potrošača, pravo na odustajanje ili otkazivanja, ugovorno pravo);
 6. kada Izvođač, u slučaju trajnog pravnog odnosa s Korisnikom, koji nema status potrošača sukladno s drugim stavkom 1. članka ZVPot-1(Zakon o zaštiti potrošača), otkaže Ugovor;
 7. kada Korisnik razvrgne Ugovor s Izvođačem, za trajanja pravnog odnosa, bez razloga, odnosno bez da za raskid postoji čvrsti razlog ;
 8. Korisnik izjavi-preda neopravdanu reklamaciju, odnosno poziva se na odredbe o jamstvu iz neopravdanih razloga.

 

Paušalni zahtjev iznosi 7,00 € kod bruto vrijednosti narudžbe do 30.00 €; 15,00 € kod bruto narudžbi između 31,00 € i 500,00 € i 25,00 € kod bruto vrijednosti narudžbe od 500,01 € na više. Ako je već pokrenut automatizirani postupak proizvodnje (izvedbe), na način da ga se više ne može prekinuti, ili je već završeno tiskanje, kao osnovu za određivanje paušalnog iznosa odštete Izvođač određuje neto vrijednost narudžbe (dakle iznos narudžbe bez obračunanog PDV-a). Korisnik može dokazati da Izvođač nije pretrpio štetu ili da mu je šteta, odnosno izdatak, manja, odnosno da je zahtijevana odšteta previsoka. Izvođač može dokazati da je nastala šteta veća od paušalnog iznosa.

 

19. Odgovornost

 

Izvođač odgovara samo za štete koje prouzroči namjerno ili grubim nemarom. U slučaju lakog nemara odgovornost je u potpunosti isključena. Izvođač ne odgovara za štetu nastalu na samoj dobavljenoj stvari, a posebno ne za izgubljenu dobit ili drugi strankin imovinski gubitak. Ovaj oprost od odgovornosti ne odnosi se na odgovornost u slučaju smrti, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja, bilo namjerno bilo grubim nemarom, koju prouzroči Izvođač, njegov zakonski zastupnik ili njegov radnik na radu, ili u vezi s radom. U slučaju isključenja Izvođačeve odgovornosti isto vrijedi i za osobnu odgovornost njegovih radnika, ovlaštenika i pomoćnika. U slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza, obaveze koja utječe i omogućava pravilno ispunjavanje Ugovora, i u koju ugovorni partneri uvijek mogu vjerovati (takozvana kardinalna obveza) odgovara izvršitelj samo do visine štete koja je bila predvidiva kod sklapanja Ugovora, te ne prelazi vrijednost Ugovora.

 

20. Povjerljivost

 

Kako Korisnik tako ni Izvođač ne smiju trećim osobama omogućiti uvid u poslovne ili proizvodne tajne, te ostale povjerljive informacije iz poslovnog odnosa i iz područja svake druge stranke. Ovo vrijedi i nakon prestanka ugovornih odnosa.

 

21. Korisnikovi podaci

 

Korisnik se registracijom slaže da su njegovi podaci upotrijebljeni u svrhu poslovnog i komercijalnog obavještavanja. Suglasnost za komercijalno obavještavanje i marketing Korisnik može opozvati bilo kada. O pohranjenim se podacima Korisnik može informirati kod Izvođača, te zahtijevati njihovu promjenu ili brisanje.

Sve dobivene podatke Izvođač će čuvati sukladno sa zakonskim odredbama te s internim aktima o čuvanju podataka, a upotrebljavat će ih isključivo za potrebe vlastitog poslovanja. Izvođač može provoditi komercijalno obavještavanje putem elektroničke ili klasične pošte, prvenstveno o novostima i akcijskim ponudama, a svaka takva objava sadrži uputu o mogućnosti odustajanja. Takvih poruka neće biti više od 60 godišnje.

Izvođač zadržava pravo objave Korisnikova imena na popisu referenci, te pravo da bez izričite Korisnikove dozvole trećoj strani pošalje naručene primjerke, kao kvalitativne uzorke. Korisnik to, prilikom predaje narudžbe, može odbiti i to isključivo u slučaju kada za to ima opravdani razlog, kojeg treba pismeno obrazložiti.

Izvođač zadržava pravo da o Korisnikovoj disciplini plaćanja obavještava nadležna poduzeća/agencije.

 

22. Jezik Ugovora

 

Kao jedini važeći jezik Ugovora određujemo hrvatski jezik.

 

23. Pomoć korisnicima i postupak s pritužbama

 

Za dodatna objašnjenja, kao i za postupanje s mogućim pritužbama povezanim s poslovanjem Izvođača, robom i/ili Izvođačevim ponuđenim uslugama korisnici na raspolaganju imaju elektroničku adresu [email protected].

 

24. Korištenje prava, sudska nadležnost, djelomična ništetnost

 

Za ove uvjete poslovanja i za sve zakonske odnose između izvođača i Korisnika vrijede zakoni Republike Slovenije. U slučaju nesporazuma naručiteljima savjetujemo van sudsku nagodbu, preko EU portala https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Ukoliko su ugovorne strane gospodarski (pravni) subjekti tada je za sve eventualne sporove nadležan sud u Zagrebu. Protiv Korisnika Izvođač smije pokrenuti i voditi sudski postupak pred svakim zakonski nadležnim sudom. U koliko bi neka odredba tih uvjeta poslovanja, ili drugih dogovora, bilo ili postalo ništetno, ona ne utječe na sve druge odredbe uvjeta poslovanja ili drugih pisanih dogovora.

 

Korištenjem prostora i Izvođačeve infrastrukture, nadasve s podnošenjem upita i predajom narudžbe, smatra se da je Korisnik pročitao opće uvjete poslovanja, razumio ih i da se s njima u cijelosti slaže.

 

Uvjeti su posljednji put ažurirani 1. siječnja 2020.

 

 

Obrazac za ostvarivanje Korisnikovog prava na odustajanje od Ugovora

(Obr. OP)

 

 •  

(Ime i prezime Korisnika

Korisnikova poštanska adresa

Korisnikova e-mail adresa i telefonski broj)

 

Aprinti Hub d.o.o.

Petračićeva 4

10000 Zagreb

 •  

 

Obavještavam vas da odustajem od Ugovora o nabavi (specifikacija narudžbe), naručene dana (unijeti datum narudžbe) i primljene dana (unijeti datum prijema) iz razloga (opcija) (navesti razlog odustajanja).

Isporučeno vraćam na vašu adresu (navesti način vraćanja).

Potpis Korisnika (samo ako se obrazac šalje u papirnatom obliku)

 


Obrazac za ulaganje reklamacije (Obr. UR)

 

 •  

(Ime i prezime Korisnika

Korisnikova poštanska adresa

Korisnikova e-mail adresa i telefonski broj)

 

Aprinti Hub d.o.o.

Petračićeva 4

10000 Zagreb

 •  

 

Obavještavam vas da ulažem reklamaciju na dobivenu robu, prema Ugovoru o nabavi (specifikacija narudžbe), naručene dana (unijeti datum narudžbe) i primljene dana (unijeti datum prijema) iz razloga (unijeti opis reklamacije i popis grešaka).

 

Prilažem sljedeće dokaze (navesti popis dokaza)


Prilažem sljedeće (prijedlog rješavanja reklamacije)

 

Potpis Korisnika (samo ako se obrazac šalje u papirnatom obliku)

 

 

 

 

Izjava o privatnosti (GDPR - General Data Protection Regulation – sukladnost)

Tvrtka Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb obavezna je čuvati vaše osobne podatke. Ako ćete tvrtki svoje osobne podatke dostaviti osobno, poštom, preko internetskih obrazaca, mobilne aplikacije, ili drugih računalnih sustava, kao i elektroničke pošte naslovljene na jednu od adresa tvrtke ((npr. aprinti.net, aeroprint.si, aeroprint.online, tiskarna.online, itd) tvrtka će s njima postupati sukladno pravilima (EU) Uredbe 2016/679  Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016, o zaštiti pojedinaca kod obrade podataka i o protoku takvih podataka, te o poništavanju Direktive 95/46/ES (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o zaštiti osobnih podataka (Službeni list RS, br. 86/04, 113/05 –ZinfP-A, 57/07 - 67/07 i 94/0, što je odredilo sadržaj sljedeće Izjave o privatnosti.

(Odnosi se na slovensko zakonodavstvo, ZInfP-A= Zakon o informacijskoj ovlaštenosti; ZUstS-A = Zakon o dopuni Zakona o Ustavnom sudu)

 1. Opća načela o obradi osobnih podataka

Tvrtka jamči da s osobnim podacima postupa na odgovarajući način. Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb uvijek će jamčiti da:

-    se s osobni podaci obrađuju pošteno, transparentno i na zakonit način;

 •  na odgovarajući način, relevantno i u odgovarajućem opsegu;
 • su osobni podaci točni i personalizirani, netočni ili nepotpuni osobni podaci bit će popravljeni, izbrisani ili se više neće obrađivati;
 • se osobni podaci neće čuvati duže nego li je to potrebno;
 • će se osobni podaci obrađivati samo za posebnu, nedvojbenu i zakonitu svrhu, te samo u svrhu za koju su bili dobiveni;
 • će osobni podaci biti sigurni.

 

 1. Vrste osobnih podataka

U tvrtki Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb ćemo vaše osobne podatke prikupljati i obrađivati na više načina, kada s nama stupite u kontakt putem različitih kanala, uključivši našu internetsku stranicu, e-mailom, osobnim kontaktom ili na drugi način.

Određene podatke moramo obrađivati kako bismo vam pružili željene usluge, dok se za pružanje drugih podataka možete sami odlučiti. Uvijek ćemo vam javiti kakve osobne podatke trebamo, te kakve će biti posljedice ako nam ih ne dostavite. Na primjer, da nećemo moći izvesti naručene radove ili vam priznati dodatne pogodnosti ili bonitet.

Osobne podatke, koje prikupljamo i obrađujemo, općenito možemo podijeliti u sljedeće kategorije:
-zbog izvedbe naručenih radova;

 • zbog izrade i slanja ponuda, računa i drugih poslovnih komunikacija;
 •  zbog obavještavanja o pogodnostima, akcijama, novostima u našoj ponudi, bonusima zbog lojalnosti, te popustima.

Ne prikupljamo podatke posebnih kategorija, poput rase ili etičkog porijekla, političkog, vjerskog ili filozofskog uvjerenje, članstvu u radničkim sindikatima, genetskih/biometrijskih podataka, spolnog opredjeljenja i tome slično.

Kolačiće upotrebljavaju sve suvremene internetske stranice kako bi poboljšale korisnička iskustva, ali i naša. Radi se o malim tekstualnim datotekama, koje su smještene na lokalnom računalu, i koje služe čuvanju podataka važnih za punu djelotvornost internetskih sustava. Možete ih isključiti ili isključiti njihovu upotrebu, no u takvom ćete slučaju izgubiti određeni stupanj funkcionalnosti.

Izvođač, za interne potrebe i analizu, na serveru pohranjuje podatke o posjećenosti i dužini pregledavanja pojedinih stranica, za što upotrebljava i alat Google Analytics. Ti se podaci automatski brišu nakon 60 dana od dana nastanka.

 

 1. Zašto obrađujemo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo samo iz zakonitih razloga, i kao takve ih obrađujemo samo ako:

 • ste nam takvu obradu dozvolili, a podatke ste nam sami dali na obradu (npr. Dozvolu za obavijesti putem e-maila);
 • je obrada nužna zbog provođenja ugovora o izvođenju radova, za normalan poslovni proces, te u svrhu traženja ili izvedbe narudžbe, odnosno odgovarajuće zaračunavanje i plaćanje.

 

 1. Dozvola (privola)

Možete se odlučiti da tvrtki Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb uskratite tražene podatke, no u tom slučaju ne možemo sastaviti ugovor o zapošljavanju ili obaviti naručene radnje.

 

 1. Prijenos i omogućavanje trećim stranama pristupa do vaših osobnih podataka

Vaši će se podaci koristiti samo za interne potrebe, i u pravilu neće biti dostupni trećim stranama.
Prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama izvodi se u najmanjoj mogućoj mjeri, te u slučaju postojanja odgovarajuće razine njihove zaštite. Osobne podatke možemo otkriti trećim stranama, ili im omogućimo pristup njima, u slučaju ako treća strana izvodi računovodstvene, pravne, kadrovske ili poslove osiguranja na radu, ili ako je to sukladno s odgovarajućim pravnim aktom.

 1. Vaša suglasnost

Naša će djelatnost obrade osobnih podataka biti bazirana na vašoj suglasnosti, koju bilo kada možete povući. Povlačenje vaše suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade izvedene prije povlačenja. Isto tako, zbog vašeg povlačenja suglasnosti, možda nećemo moći u cijelosti provesti vaše zahtjeve, ili vam u cijelosti pružiti naše usluge.

Bez vašeg izričitog dopuštenja pod nijednim uvjetom nećemo prodati, proslijediti, prenijeti ili posuditi vaše osobne, odnosno poslovne podatke, trećoj osobi, osim u slučaju ako će to od nas zahtijevati državni organi sukladno zakonodavstvu. Podatke nećemo upotrijebiti u svrhu koja bi na bilo koji način mogla štetiti vama ili drugoj upletenoj osobi.

 

 1. Sigurnost

Tvrtka Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb se obavezuje provoditi odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu sigurnosti vaših osobnih podataka, zaštitu pred njihovim gubljenjem, zloupotrebom i mijenjanjem.

Vaši podaci, koje Izvođač pohranjuje na serveru, zaštićeni su nizom sigurnosnih sustava, koji k njima sprečavaju neovlašteni pristup ili proboj.

 

 1. Vaša prava

Imate pravo pristupa osobnim podacima o vama, koje obrađujemo, uz uvažavanje određenih zakonskih iznimki. Ako želite, možete se usprotiviti prikupljanju i daljnjoj obradi svojih osobnih podataka, a isto ih tako -ako je to potrebno- možete ih popraviti. Također, od nas možete zahtijevati ograničenje njihove obrade.

Ako to Korisnik od nas zahtijeva izbrisat ćemo, ili popraviti svaku informaciju koja je netočna ili zastarjela.

 

 1. Pritužbe

Ako se želite žaliti na obradu osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pregledat ćemo vašu žalbu i kontaktirati vas budemo li trebali dodatne informacije. Potvrdit ćemo primitak vaše pritužbe ili prigovora u roku od pet radnih dana. Obradit ćemo svaku pritužbu ili prigovor u roku od mjesec dana. U bilo kojem trenutku prije, za vrijeme ili nakon žalbenog postupka možete podnijeti pritužbu lokalnom tijelu za zaštitu podataka ili drugom odgovarajućem zakonskom tijelu.

 1. Podaci za kontakt

Kontakt osoba Aprinti Hub d.o.o., Petračićeva 4, 10000 Zagreb:

Kontakt osoba u tvrtki je Mato Gatnik, tel +385 92 3520 540, e-mail [email protected]

Posljednje ažuriranje izjave: 1.1.2020

Sav sadržaj, pojmovi i tekstovi na internetskim stranicama izvođača, kao i u korespondenciji ili drugim dokumentima, imaju autorsko pravo i kao takvi su zaštićeni. Nije dopušteno kopiranje, reproduciranje ili sažimanje bez jasnog navođenja izvora s izravnom poveznicom. Počinitelji snose materijalnu odgovornost za zloporabu prava