PRIPREMA FAJLA ZA TISAK

Fajlovi za tisak trebaju:

- biti shranjeni u PDF formatu, dimenzije 1:1 i svaka stranica produkta treba biti samostalna strana u dokumentu

- biti u barvama CMYK uz korištenje FOGRA47 (uncoated) or FOGRA39 (coated) profila

- imati 3mm barvnog dodatka (bleed) i oznaka za razrez (trim / crop) 

 

Pružamo i servis za korekcije i grafičku pripremu na tisak, pošto vas molimo, da nas kontaktirate prije što bi radili pripremu u nekom od neprofesionalnih programa (Canva, Word, Power point ili slično).