Home > Aprinti Zagreb (HR) > KORISTNI SAVIJETI

KORISTNI SAVIJETI

PRIPREMA FAJLA ZA TISAK
Fajlovi za tisak trebaju: - biti shranjeni u PDF formatu, dimenzije 1:1 i svaka...